ZEEUWS BAKEN

Lelie zorggroep

Lelie zorggroep biedt thuiszorg en begeleiding in gemeenten verspreid over Nederland. Wij kijken altijd samen met u wat u zelf kunt of wat u zelf nog kunt organiseren met uw netwerk. Dit doen wij vanuit onze christelijke achtergrond, wat betekent dat iedereen welkom is.

Via liefdevolle, persoonlijke aandacht van onze medewerkers willen wij de beste thuiszorg bieden, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. We werken daarbij samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgprofessionals. Waar nodig zetten wij verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning in. 

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland. Met onze divisies Agathos, Curadomi bieden wij zorg en hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers. Dit doen we vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij. 

Onze medewerkers verlenen zorg vanuit hun hart: overeenkomstig hun levensovertuiging, hun persoonlijke normen en waarden én de christelijke zorgvisie van Lelie zorggroep. 

Dit doen zij liefdevol door de naaste lief te hebben, oog en oor voor de cliënt te hebben, rekening te houden met hoe de ander denkt. 

Verbindend door de nadruk te leggen op wat ons bindt met de ander, oog te hebben voor de ander en samenwerken waar mogelijk en nodig. 

Daadkrachtig door efficiënt te werken, vakbewaam en vaardig, Problemen aan te pakken en aanspreekbaar op wat wij doen. 

Dichtbij met een lokaal team in Vlissingen.  

Wij bieden hulp op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en mantelzorgondersteuning, begeleiding en jeugdzorg. We zoeken met onze cliënten naar een passende oplossing. In de thuiszorg en hulpverlening ontmoeten wij elkaar als mens, met ieder zijn eigen levenservaring, kennis en identiteit.