Zeeuws Baken

Onze visie

Zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen leven, dat is heel belangrijk voor iedereen in Nederland en dus ook in Vlissingen. Dit is verbonden met eigenaarschap over eigen leven. Het gesprek met Zeeuws Baken zal altijd gaan over wat u nodig heeft en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen.

Zeeuws Baken

De zeven kernwaarden

De kernwaarden van Zeeuws Baken:

  1. Verantwoordelijkheid
  2. Eigenaarschap
  3. Gezondheid
  4. Zelfredzaamheid
  5. Veiligheid
  6. Gelijkwaardigheid
  7. Duurzaamheid

Met deze waarden willen wij bijdragen aan het leven van de Vlissingers en de mensen om hen heen. Wij vertellen u graag meer over hoe we dit zien en doen.

Soms is er dan even extra ondersteuning nodig. We brengen dan samen met u in kaart brengen wat er nodig is om zo zelfredzaam en veilig mogelijk te kunnen leven.  Het is belangrijk om voor jezelf te kunnen zorgen. Soms worden we belemmerend om goed voor ons zelf of onze woonomgeving te zorgen. Dit kan komen door verschillende oorzaken, bang zijn om van een trapje af te vallen waardoor schoonmaken minder goed gaat, sociaal onveilig als het in uw directe omgeving niet goed gaat of mentale onveiligheid omdat u dingen even niet meer kan overzien. Levensgebeurtenissen die een blijvende impact hebben op wat u zelf kunt.

Wij bespreken samen met u en de mensen in uw omgeving, wat u nodig heeft om het weer zelf te kunnen en passen hier onze ondersteuning op af. Wij gaan uit van respect en gelijkwaardigheid in het omgaan met elkaar. Zeeuws Baken neemt niet over maar ondersteunt u samen met uw omgeving daar waar het u even niet zelf lukt. Als dit het geval is, is er een vangnet voor u of uw directe omgeving. Deze manier van denken zorgt voor een uitdaging bij u, uw omgeving en Zeeuws Baken. Als wij met elkaar daarin een mooi evenwicht vinden zijn wij duurzaam bezig.