ZEEUWS BAKEN

Over ons

Vijf hoofdaannemers vormen samen met hun onderaannemers Zeeuws Baken. Wij leveren een compleet en complementair aanbod binnen WMO, Jeugdhulp, ZvW, WLZ en Participatiewet. Lokale kennis en ervaring in combinatie met een breed netwerk.

ZEEUWS BAKEN

Ons motto

Kwetsbare Vlissingers weer perspectief bieden!

  • We kijken naar mogelijkheden en talenten van mensen en stimuleren de eigen kracht.
  • Wij geloven in een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en we met elkaar zorgen dat iedere inwoner mee kan doen, ook de kwetsbare Vlissinger.
  • Wij nemen als professionals niet over maar stimuleren en onderzoeken waar krachten en kansen liggen. Hierdoor kunnen mensen zichzelf helpen.
  • We vullen aan daar waar nodig.
  • Wij bieden een krachtig integraal hulpaanbod voor Vlissingers en hun sociale netwerk.
  • We zijn ondernemend, wendbaar en creatief én sluiten aan bij de vraag van het individu en de maatschappelijke doelen van de gemeente Vlissingen.
  • Maar bovenal bestaan we uit kleinere aanbieders waar de cliënten een gezicht hebben.