PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zeeuws Baken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt en uw gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zeeuws Baken verstrekt.

Zeeuws Baken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw e-mailadres.

WAAROM ZEEUWS BAKEN UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Zeeuws Baken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast heeft Zeeuws Baken uw gegevens nodig wanneer u zich als organisatie toevoegt aan Zeeuws Baken.

HOE LANG ZEEUWS BAKEN UW GEGEVENS BEWAART

Zeeuws Baken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Zeeuws Baken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zeeuws Baken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zeeuws Baken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeeuwsbaken.nl.

Zeeuws Baken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Zeeuws Baken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zeeuws Baken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zeeuws Baken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zeeuws Baken op via info@zeeuwsbaken.nl.

SLOTOPMERKINGEN

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@zeeuwsbaken.nl.